پیام فرستادن
JEFFER Engineering and Technology Co.,Ltd
JEFFER Engineering and Technology Co.,Ltd
اخبار
خونه / اخبار /

اخبار شرکت در مورد اولین قطار ویژه پروژه ام جی با موفقیت حرکت کرد

اولین قطار ویژه پروژه ام جی با موفقیت حرکت کرد

2023-11-07
اولین قطار ویژه پروژه ام جی با موفقیت حرکت کرد

شرکت ما پس از اتمام کار آماده سازی اولیه، اولین قطار ویژه برای پروژه "جفر" MG را از چین به ازبکستان در 3 آگوست ارسال کرد.rd،2023