پیام فرستادن
JEFFER Engineering and Technology Co.,Ltd
JEFFER Engineering and Technology Co.,Ltd
اخبار
خونه / اخبار /

اخبار شرکت در مورد نمایندگان جیفر در تایلند در کنفرانس گلاسستک آسیا و پنجره سازی آسیا شرکت می کنند

نمایندگان جیفر در تایلند در کنفرانس گلاسستک آسیا و پنجره سازی آسیا شرکت می کنند

2023-12-28
نمایندگان جیفر در تایلند در کنفرانس گلاسستک آسیا و پنجره سازی آسیا شرکت می کنند

به دعوت سازنده نمایشگاه، نمایندگان شرکت ما در 29 نوامبر 2023 در Glasstech Asia & Fenestration Asia شرکت می کنند.بسیاری از مشتریان از موقعیت نمایشگاه ما بازدید می کنند و برخی از مشکلات را با نمایندگان ما بحث می کنند.